Ostan
Shahrestan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
26
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
26
26
26
26

مشترک گرامی
در صورت تمايل به پرداخت آنلاين بر روي دكمه «پرداخت آنلاين » كليك كنيد . در اين صورت نياز به وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت نيست.چنانچه مايل به پرداخت اينترنتي صورت حساب(قبض) آب مصرفي از درگاه ساير بانک ها مي باشيد، ابتدا شناسه قبض و شناسه پرداخت (آخرين قبض) را يادداشت نموده و بر روي يكي از بانك هاي زير كليك كنيد و پس از پرداخت شماره پيگيري را به عنوان رسید پرداخت یادداشت نمایيد.

ملي ملي ملت ملت تجارت تجارت پاسارگاد پاسارگاد پارسيان پارسيان پست بانک پست بانک سامان سامان سينا سينا اقتصاد نوين اقتصاد نوين
کشاورزي کشاورزي سپه سپه سرمايه سرمايه صادرات صادرات
مشاهده سوابق و پرداخت آنلاین قبوض
پرداخت آنلاین با شناسه قبض و شناسه پرداخت

کاربر گرامی! جهت رویت صورتحساب خود، لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید و سپس کلید مشاهده صورتحساب  را انتخاب نمایید.

شناسه قبض : شناسه قبض 6 تا 13 رقم مانند : 1677036253
کـــد پـسـتـی : کد پستی ده رقمی مانند: 1234567890
از تــــــاریـــــخ : تاريخ ابتداي محدوده جستجو را مشخص كنيد
تــا تــــاریــــخ : تاريخ انتهاي محدوده جستجو را مشخص كنيد
تصویر امنیتی : کد امنيتي تازه سازي  
مـتـن تصـویـر  : متن تصویر حساس به حروف بزرگ و کوچک نیست.
 

کاربر گرامی! جهت پرداخت قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض خود را وارد و سپس بر روی کلید پرداخت کلیک نمایید .

شـنـاسـه قـبـض : شـنـاسـه قـبض 6 تا 13 رقم مانند : 1677036253
شناسه پرداخت : شناسه پرداخت 6 تا 13 رقم مانند : 1234567890
نــــوع قــــبــــض : نامشخص